Isikuandmete kaitse – FC Flora - FC Flora

Klubi - Isikuandmete kaitse

ISIKUANDMETE KAITSE JA NENDE TÖÖTLEMINE MTÜ Jalgpalliklubi FCF-s ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikoolis

MTÜ Jalgpalliklubi FCF (edaspidi FCF) ja MTÜ Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool (edaspidi FCF JK) suurimaks väärtuseks on klubi Noorliikmete rahulolu. Oma Noorliikmete ja nende seaduslike esindajate (edaspidi Esindaja) parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab
FCF ja FCF JK oma Noorliikmete ja nende Esindajate andmeid  Noorliikmete andmete Töötlemise Põhimõtete järgi.

Siinkohal toome välja olulisemad punktid: