Pealtvaatajale – FC Flora - FC Flora

Flora Cup - Pealtvaatajale

Austatud pealtvaataja! Suur tänu Sulle, et oled teinud valiku tulla oma lemmikmängijat turniirile toetama!

 • Turniiri territoorium on osaliselt piiratut piirdeaedadega,,, nende pealt, alt ja kõrvalt läbi pugemine toob kaasa pahanduse.
 • Parkimine on A.Le Coq Arena ümbruses tasuta, kuid osadesse parklatesse pääseb ainult EJL (Eesti Jalgpalli Liidu) lubadega.
 • Tualetid asuvad EJL hallis ja välikäimlates turniiri territoorimil või selle läheduses.
 • KATEGOORILISELT on keelatud sisenemine EJL administratiivhoonesse!!!
 • Turniiri territooriumil on avatud kohvik-kioks Amps.

Kogu turniiri vältel palume Sind juhinduda lihtsatest põhitõdedest:

 • Ole lugupidav nii oma kui vastasvõistkonna mängijate, treenerite ja pealtvaatajate suhtes, samuti kohtunike ja teiste turniiri läbiviimisega seotud isikute suhtes. Repliikidega nende suunal ei aita Sa mitte kuidagi oma lemmikut, ega tema võistkonnakaaslasi.
 • Väärtusta suhtumist ja sooritust, mitte protokollilist tulemust – noortejalgpallis on kõige olulisem võit iseenda üle ehk mängija areng.
 • Võistkonna ja mängijate juhendamine on treenerite kohustus – kui siiski tunned vastpandamatut soovi seda ise teha, läbi esimesel võimalusel vastavasisuline koolitus ja esita mõnele spordiklubile oma kandidatuur.
 • Õigus eksida on nii Sinu lemmikmängijal kui tema võistkonnakaaslastel, samuti pole eksimatud mängu vilistavad kohtunikud.
 • Viibi kogu turniiri vältel selleks ettenähtud alal, milleks reeglina on tribüün. Kindlasti ei ole selleks oma- või vastasvõistkonna tehniline ala (seal tohivad viibida vaid varumängijad ja treenerid). Järgi korraldajate vastavasisulisi korraldusi, küsimuste korral küsi neilt abi.
 • Laste jaoks on turniiripäev pidupäev. Ära riku oma lemmikmängija ega teiste laste pidupäeva!
 • Kui käitud just selliselt nagu eelpool kirjapandud, võid ka ennast tunda päeva lõpus võitjana.
 • Mõistmaks, kuidas ei peaks käituma, soovitame vaadata järgmist videot.

Kaunist pidupäeva!