Noortetöö 2023 – FC Flora -FC Flora

Noored -Noortetöö 2023


VISIOON
”Inimlikel väärtustel põhineva kasvukeskkonna loomisel lastele ja noortele soovime aidata kaasa üksteisega arvestava ja heatahtliku ühiskonna kujunemisele”.

MISSIOON
”FC Flora Jalgpallikooli eesmärgiks on anda igale noorele võimalus realiseerida enda jalgpallialane potentsiaal läbi kvaliteetse treeningprotsessi. Tahame luua parimad tingimused eesmärkide saavutamiseks ning võimaldada igaühele eakohane ning tasemele vastav treeningkeskkond.”

SPORTLIK EESMÄRK
”FC Flora Jalgpallikooli sportlik eesmärk on kuuluda Skandinaavia tippu ja pakkuda konkurentsi Euroopa tippakadeemiatele.”

TREENINGGRUPID

Noortel on võimalik FC Floras jalgpalli mängida kuni täiskasvanuks saamiseni. Peale U19 vanust on valitud mängijatel võimalik püüelda edasi esindusmeeskonna poole FC Flora U21 võistkonnas, ülejäänud mängijatel aitab klubi leida sobiva väljundi madalamate liigade täiskasvanute võistkondade hulgas.

Jagame võistkonnad alates U8 vanusest (sügisest) võimetekohastesse treeninggruppidesse, et võimaldada igaühele eakohane ning võimetele vastav treeningkeskkond. Tahame, et kõik treeningud ja mängud oleks noorte jaoks väljakutsuvad, arenduslikud ja positiivseid emotsioone pakkuvad. Kui treener ja klubi tajuvad, et mängijal oleks vaja enda potentsiaali realiseerimiseks uut keskkonda arenemiseks, siis hakkab treener varakult lapsevanemaga suhtlema, et üleminek uude võistkonda oleks võimalikult sujuv.