Noortetöö filosoofia – FC Flora - FC Flora

Noored - Noortetöö filosoofia

MISSIOON

’Väärtuspõhise keskkonna loomisega aitame kaasa heatahtliku Eesti ühiskonna kujunemisele.’’

  • Väärtuspõhine keskkond – mõista ja sind mõistetakse.

Selleks, et teised meid mõistaksid, peame esmalt alustama iseendast ja hakkama teisi mõistma. Kõikidel inimestel on erinev taustsüsteem, uskumused, kogemused ja teadmised. Peame arendama endas avatust ja austust ning õppima teisi kuulama. Isegi kui me alati teiste vaatenurkadega ei nõustu, siis on oluline anda kõigile võimalus enda seisukohta avaldada.

  • Keskkond – kõigil on võimalus olla parim.

FC Floras on kõigil võimalus olla iseenda parim versioon ning püüelda enda unistuse poole. Igal inimesel on eesmärgid, mille poole ta liigub ning meie ülesandeks on luua sobiv keskkond kõikidele enda eesmärkide täitmiseks. Igas lapses ja noores on peidus suur potentsiaal ning meie ülesanne on aidata sellel realiseeruda. Igaühest ei tule ja ei peagi tulema tippjalgpallur, aga läbi jalgpalli on võimalik õppida väga palju oskusi ja teadmisi, mis tulevad kasuks ükskõik millises eluvaldkonnas.

  • Heatahtlik Eesti ühiskond – üheskoos jõuame kaugemale.

Tahame anda enda panuse heatahtliku Eesti ühiskonna kujunemisele ning väikse rahvusena peame koostööd väga oluliseks. Usume, et ainult koos töötades ning üksteist toetades on meil kõigil võimalik elada paremini ning püüelda enda eesmärkide poole. Jalgpall on võistkonna mäng nii väljakul kui ka väljaspool väljakut ning meie kõigi ühine panus on oluline, et see toimiks võimalikult hästi. 

Mõistame, et tippjalgpall on väga konkurentsitihe ning paljud noored ei jõua tippjalgpalli. Selleks väärtustame peale kvaliteetse jalgpallihariduse ka inimese arendamist tervikuna, et meie noormängijatest kasvaksid terved, teistega arvestavad ja heatahtlikud kodanikud. Meie jaoks on iga inimene, kes on valinud enda koduklubiks FC Flora väga oluline ja pühendume üheskoos parema tuleviku loomisele.

VISIOON

’ Meie inimestega on võimalik kuuluda tippjalgpalli.’’

Tahame, et meie esindusvõistkondade tuumik koosneks FC Flora kasvandikest ning seetõttu on iga treeneri roll mängijate arengutee kujundamisel võtmetähtsusega. Oleme noortetöö sportlikud eesmärgid sõnastanud järgmiselt:

  • Igal aastal tõuseb 2 FC Flora kasvandikku esindusvõistkonda.
  • Kuuluda Baltikumi ja Skandinaavia tippklubide hulka.

Arvestades sellega, et jalgpall on väga konkurentsitihe ala, siis peame noortetööd tegema väga kõrgete standarditega, et meie noormängijad saaksid vajaliku ettevalmistuse tippjalgpalli liikumiseks. Selleks osalevad tugevusgrupid iga aasta regulaarselt rahvusvahelistel turniiridel, võisteldes Baltikumi ja Skandinaavia tippklubidega. Nendest kogemustest saame klubina teha järeldusi, mida me teeme hästi ning milles peame edasi arenema.

VÄÄRTUSED

MÄNGIJA ARENGUTEE

Oleme mängija arengutee üles ehitanud selliselt, kus iga mängija kui individiidi sooritus on seatud võistkonna eesmärkidest ettepoole. Soovime vältida noores eas liigset tulemusele orienteeritud survet, mis võib pärssida noormängija loomulikku arengut ning soodustame arengut pikas perspektiivis. Kuigi tulemus on meie jaoks oluline mõõdupuu, et mõista, kus me oma protsessis asume ja milline on väljakutse meie mängijatele, siis esmatähtis on alati treeningute ja mängude kvaliteet ning meie treenerite oskus FC Flora mänguplaani ja õppekava kõige optimaalsemalt mängijateni viia.

Võimetekohased treeninggrupid

FC Floras on võimalik alustada treenimist alates U6 vanusest, kui moodustatakse esimene ühisgrupp. Esimesed 2 aastat treenitakse ühes suures grupis, kus mängijate arv ühe treeneri kohta on keskmiselt 8-12. Alates U8 sügisest toimub võimetekohaste gruppide moodustamine ning selline süsteem toimib kuni esindusvõistkondadeni välja. Soovime igale mängijale pakkuda konkurentsivõimelist ja väljakutsuvat keskkonda, et iga treening oleks mängijatele arendav ja viiks neid lähemale potentsiaali realiseerimiseni. Mängijad, kes pidevalt enda võistkonnas domineerivad, võivad langeda mugavustsooni ja saavad vale ettekujutluse mängu tegelikest nõudmistest. Mängijad, kellele grupi keskmine tase käib üle jõu, kogevad suure tõenäosusega palju ebaõnnestumisi ja asuvad paanikatsoonis ning langetavad sellega ka väljakutset parimatele mängijatele. 

Selleks on oluline, et treenerid monitooriksid pidevalt enda mängijate taset ja vajadusel teevad komplekteerimises muudatusi, lähtudes laste vajadustest. Mõistame, et iga muutus on delikaatne ning selleks hakkavad treenerid lapsevanemaga juba varakult suhtlema, et üleminek uude võistkonda oleks võimalikult sujuv. Oluline on see, et lapsevanema mõistaks, miks muutus vajalik on ja kuidas see pikas plaanis lapsele kasulik on. Noorteklassis mängitakse kuni U17 vanuseklassi lõpuni, peale mida jagatakse mängijad U21, U19 ja U18 võistkondadesse vastavalt nende tasemele. Mängijad, kes ei osutu nendesse võistkondadesse valituks, aitab klubi otsida uue mängukoha. 

Väiksed treeninggruppide suurused

Selleks, et saaksime igale mängijale pakkuda võimalikult palju tähelepanu, oleme paika pannud optimaalsed treeninggruppide suurused, millega treeneritel tuleb võistkonna komplekteerimisel arvestada. Treenerite jaoks on väga oluline arvestada treeningprotsessis iga mängijaga ning soovime, et kõik saaksid võistlustel piisavalt mänguaega ja oleksid osa võistkonnast.

Ühine treeningmetoodika

Kõik meie treenerid lähtuvad enda töös FC Flora treeningmetoodikast, mis on aluseks mängija arengutee kujundamisel. Igale vanusegrupile on väljatöötatud õppekava, mängumudel ja treeningmudel, millest lähtuvalt treenerid treeninguid planeerivad, ellu viivad ja analüüsivad. Meie eesmärgiks on arendada intelligentseid, tehniliselt osavaid ja kehaliselt võimekaid mängijaid. Selleks, et treeneritel tekiks ühine arusaam meie metoodikast, tegeleme pidevalt treenerite arendamisega.