Juhend – FC Flora - FC Flora

Flora Spring Cup - Juhend

Flora Spring Cup (FSC) 2023 reglement

(kehtib nii A kui B taseme turniiridel)

I FIFA reeglid

Kõikidel FSC turniiridel järgitakse rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

II Turniiridele registreerimise printsiibid

FSC A taseme U15 ja U14 turniirid komplekteeritakse sportliku printsiibi alusel – 3 (kolm) kuud enne turniiri algust omavad turniirile registreerumiseks optsiooni vastava vanuse ENMV-l osalevad esiliiga võistkonnad või võistkonnad, kes osalevad liigas aasta vanemas vanusegrupis. Kui esmast optsiooni omavate võistkondade seast keegi 3 kuud enne turniiri algust osavõtusoovi ei avalda, siis registreeritakse turniirile järgmised soovi avaldanud võistkonnad, lähtudes seejuures samuti võimalikult objektiivselt sportilikust printsiibist. Välisvõistkondade osalussoovi korral hindab soovi avaldanud võiskonna taset turniiri korraldaja.

FSC A taseme nooremate vanuste ja B taseme turniiridele registreerimist ei reglementeerita, kuid soovituslik on turniiri taseme valikul lähtuda tasemest kus võistkond mängib alaliidu poolt korraldavatel meistrivõistlustel.

Eelnevalt kirjeldatud printsiipidest tulenevate võimalike vaidluste puhul on lõplik otsustamisõigus korraldajal!

III Vanemate mängijate kasutamine turniiridel

 • Vanuseklassis U16 (2009) võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.
 • Vanuseklassides U13 – U10 (2011 – 2014) võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.
 • Alaliidu eriloaga oma riigi meistrvõistlustel osalevad vanemad mängijad ei saa automaatselt õigust osaleda samas vanusegrupis FSC turniiridel. Selleks tuleb võistkonna esindajal taotleda kõikide konkreetsel turniiril osalevate võistkondade ja korraldaja nõusolek.
 • B taseme turniiridel on kõikides vanuseklassides lubatud kasutada aasta vanemaid tüdrukuid ilma arvulise piiranguta.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

FSC turniiridel on mängijatel lubatud mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Korraladaja soovitus on võistkondade komplekteerimisel lähtuda turniiri tugevusastmest.

V Staadionid

FSC turniiride mängud toimuvad Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis, aadressil Jalgpalli 21 ning Kotka sisehallis, aadressil Linnu tee 5.

VI Turniiride formaat

FSC turniirid on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks (kohamängudeks).

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 3- kuni 5-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 • 1 – omavaheli(st)e mängu(de) punktid
 • 2 – omavaheliste mängude väravatevahe
 • 3 – omavahelistes mängudes löödud väravate arv
 • 4 – üldine väravatevahe
 • 5 – löödud väravate arv
 • 6 – tehnilised kaotused
 • 7 – punased kaardid
 • 8 – penaltid (esimese eksimuseni)

Play-off süsteemis mängitakse välja kõik kohad. Osalevatele võistkondadele on turniiril garanteeritud vähemalt 5 mängu.

Iga vanuseklassi turniiri formaat ja ajakava tehakse teatavaks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne turniiri algust.

FSC korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VII Mängujärgsed penaltid

Kohamängudele, mis lõppevad viigilise tulemusega, järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid (lisaaega ei rakendata). Kõikides vanuseklassides lüüakse penalteid esimese eksimuseni.

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Protesti menetlemise tasu on 50% vastava vanuseklassi turniiri osalustasust. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 2-liikmeline žürii, mis koosneb peakorraldajast või tema esindajast ning konkreetse mängu kohtunikust.

Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu.

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt ja/või turniiri peakorraldaja poolt.

XI Mängu alustamisega seonduv

Võistkonnad on kohustatud olema mängu toimumise kohas (väljakul või selle kõrval) hiljemalt 3 minutit enne turniiri ajakavas sätestatud mängu algusaega. Kui 3 minutit peale ametliku mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt:

 • 7 mängijat vanusegruppides U15 ja U14 (2009, 2010)
 • 6 mängijat vanusegruppides U13 ja U12 (2011, 2012)
 • 5 mängijat vanusegruppides U11ja U10 (2013, 2014)

kantakse reeglit rikkunud võistkonnale turniiritabelisse tehniline kaotus.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

XII Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega.

XIII Meditsiin/arstiabi

Korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mängu kohtuniku poolt ühes mängus samale mängijale, treenerile või võistkonna esindajale tehtud teisele hoiatusele (kollasele kaardile) järgneb eemaldamine (punane kaart). Eemaldatud isik peab kuni mängu lõpuni lahkuma võistkonna tehnilisest alast mängu kohtuniku poolt määratud kohta või alasse (üldjuhul tribüünile).

Mänguväljakult eemaldatud isikule kehtib mängukeeld järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks, juhul kui eemaldamise põhjuseks on ebasportilik käitumine (sülitamine, ropendamine, ülbitsemine jmt) või tahtlik toorutsemine (löömine, löögiliigutus jmt argessiivne käitumine) ning eeldusel, et eemaldatud isiku võistkonna esindaja ja nende järgmise mängu vastasvõistkonna esindaja ning turniiri peakorraldaja või tema esindaja, ei lepi kolmepoolselt kokku teisiti. Muude rikkumiste eest järgnenud eemaldamine ei too automaatselt kaaasa mängukeeldu järmiseks mänguks. Turniiri viimases mängus saadud mängukeeld ei kandu automaatselt edasi järgmistele turniiridele.

Mängu kohtunikul on õigus nõuda eemaldatud isikule karmimat karistust (nt mängukeeldu turniir lõpuni või isegi järgmiseks Flora poolt korraldvaks turniiriks). Kohtunik peab esitama vastava avalduse turniiri peakorraldajale või tema esindajale, kes teeb lõpliku otsuse, mis ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest teavitatakse mängukeelu saanud isiku võistkonna esindajat ja/või treenerit.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Mängupallid

Kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVII Kinnitus ja osalemise garantii

Registreerides võistkonna ühele või enamale turniirile kinnitab registreeruja, et ta on tutvunud ja aru saanud kõikidest turniiri korraldaja poolt kehtestatud reeglitest ning tagab kõikide tema poolt registreeritud võistkondade osalemise.

Kui registreerunud võistkond loobub turniiril osalemisest on korraldajal õigus nõuda leppetrahvi:

 • summas, mis on võrdene 50% -ga turniiri osalustasust, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 14 päeva enne turniiri algust
 • summas, mis on võrnde turniiri osalustasuga, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 7 päeva enne turniiri algust

XVIII Mängijate registreerimine

Turniirile saabudes peab võiskonna esindajal olema täidetud registreerimisleht, mille ta on kohustatud esitama turniiri korraldaja nõudmisel. Registreerimislehte saab esitada ka enne turniiri algust e-posti teel aadressile sergei@fcflora.ee. Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Registreerimislehe vormi esitab korraldaja võistkonna esindajale hiljemalt 3 päeva enne turniiri algust.

Korraldajal on õigus nõuda registreeritud mängija isiksut tõendavat dokumenti ning mitte lubada osalema võiskonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi.

XIX Ettenägematu eriolukord

FSC korraldajatel on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi kui eriolukorrast tulenevalt peetakse seda vajalikuks. Kui EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga seonduvad regulatsioonid otseselt, või nimetatud regulatsioonidega seoses olevad muud asjaolud, ei võimalda turniiride läbiviimist, on korraldajatel õigus turniirid ära jätta.

FSC korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!