Klubi liikmemaks - FC Flora

Noored - Klubi liikmemaks

Olles liitunud FC Flora noortetreeningutega ja treener on lisanud Teid Sportlyzeri keskkonda, olete saanud FC Flora klubi liikmeks. Nagu igas tegutsevas klubis, kaasneb liikmeks olemisega ka klubi liikmemaksu tasumine.

2020. aasta liikmemaksu kord näeb välja järgmine:
2014-2015 sĂĽndinud lapsed 40.-
2012-2013 sĂĽndinud lapsed 40.- (juhul kui trennid toimuvad kaks korda nädalas). 40.- liikmemaks kehtib juhul kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on märgitud FC Flora. Kui sporditoetuse saajaks ei ole märgitud FC Flora, siis on liikmemaks 55.-.
2008-2013 sĂĽndinud lapsed 45.-
(juhul kui trennid toimuvad vähemalt kolm korda nädalas), seda juhul kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on märgitud FC Flora. Kui sporditoetuse saajaks ei ole märgitud FC Flora, siis on liikmemaks 60.-.
2007 ja varem sĂĽndinud lapsed 50.-, seda juhul kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on märgitud FC Flora. Kui sporditoetuse saajaks ei ole märgitud FC Flora, siis on liikmemaks 65.-.

Kui laps treenib koos vanema grupiga siis rakendatakse talle vanema grupi liikmemaksu.
Kui laps treenib koos noorema grupiga siis rakendatakse talle sĂĽnniaastale vastava grupi liikmemaksu.

Liikmemaks tuleb tasuda 12 kuul aastas klubi arveldusarvele jooksva kuu 15. kuupäevaks. Klubi liikmemaks on pĂĽsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud, kui grupid käivad laagrites, turniiridel ja puhkavad. Liikmemaksude haldamine toimub meil Sportlyzeri keskkonnas läbi mille tuleb e-maili peale arve, kus on märgitud viitenumber, mis tuleb kindlasti sisestada makset tehes.

Liikmemaksu tasumine toimub klubi arveldusarvele:

Jalgpalliklubi FCF Jalgpallikool
EE357700771001360638
AS LHV Pank

Liikmemaksu reeglid 2020

 1. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda 12 kuul aastas, vastavalt väljastatud arvele, klubi arveldusarvele jooksva kuu 15. kuupäevaks.
 2. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt, k.a. suvekuud ja/või vanemate laste gruppidel november/detsember kui gruppidel on puhkused (minimaalne puhkuse aeg aasta peale 1 kuu ja maksimaalne 2 kuud).
 3. Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.
 4. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda ka haiguse ajal, millal trennis ei saa osaleda. Erandjuhtudel võib liikmemaksu osas teha tasaarvelduse pikaajalise (ĂĽle 2 kuu kestva) haiguse korral. Kõikide haigestumiste korral tuleb informeerida oma lapse treenerit. Klubimaksu tasumine toimub haiguse ajal jätkuvalt. Peale tervenemist (juhul, kui laps oli pikka aega haige) on võimalik taotleda tasaarveldust järgnevate kuudega. Sellekohane avaldus saata aadressile noored@fcflora.ee. Avalduses märkida ära haiguse pikkus ja tasaarveldust soovitavate kuude arv.
 5. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda ka vigastuse ajal. Korrektne taastusravi võimaldab vigastuse pikkust lühendada oluliselt. Vigastuse korral tuleb informeerida treenerit. Treener olenevalt vigastuses raskusest kas kaasab lapse jätkuvalt trenni, võimaldades tal kaasa teha neid harjutusi mida ta saab või siis annab lapsele/lapsevanemale FC Flora füsioterapeudi kontaktnumbri, kellega lapsevanem lepib kokku kohtumise. Füsioterapeut koostab vastavalt vigastusele taastusravi kava, mida laps saab iseseisvalt või treeneri juhendamisel sooritada grupi treeningaegadel. Vigastuse korral toimub liikmemaksust vabastamine ainult peale FC Flora füsioterapeudi konsultatsiooni ja juhul kui füsioterapeut kinnitab, et mingiks pikemaks perioodiks (alates 2 kuust) ei ole võimalik taastusravi rakendada.
 6. Liikmemaksu ei tasu esindusmeeskond, duubelmeeskond ja esindusnaiskond. Seda juhul kui neil on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetus kinnitus FC Florale.
 7. Liikmemaksu suurus nendele võistkondadele, kes veel Eesti noorte meistrivõistlustel ei mängi on 40.- (s.o. siis 2020. aastal vanusegrupid 2013-2015). Novembris 2020 tõuseb 2013 vanusegrupi liikmemaks 55€ peale. Juhul, kui lapsel on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse kinnitus FC Florale siis jääb liikmemaksu suuruseks 40.-.
 8. Liikmemaksu suurus nendele võistkondadele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel vähendatud suurusega väljakul, on 60€. Juhul, kui lapsel on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse kinnitus FC Florale siis 45.- (s.o. siis 2020. aastal vanusegrupid 2008-2013).
 9. Liikmemaksu suurus nendele võistkondadele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel normaalsuurusega väljakul, on 65€. Juhul, kui lapsel on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse kinnitus FC Florale siis 50.- (s.o. siis 2020. aastal vanusegrupid 2007 ja vanemad).
 10. Juhul, kui mängija põhivõistkond on duubelnaiskond ja ta ei ole registreeritud ühtegi noortevõistkonda, maksab ta duubelvõistkonna eest liikmemaksu. Kui mängija on registreeritud nii duubelnaiskonda kui ka noortevõistkonda, siis maksab ta noortevõistkonna eest küsitavat liikmemaksu tasu.
 11. Juhul, kui ĂĽhest perest käib FC Flora treeningutel rohkem kui ĂĽks laps ja kõikidel lastel on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse kinnitus FC Florale, siis liikmemaksu peab tasuma ainult selle lapse eest, kelle liikmemaks on kõige suurem (ĂĽldjuhul siis kõige vanema lapse eest) ja teistele (ĂĽldjuhul noorematele lastele) kohaldatakse liikmemaksuvabastust. Teate selle kohta, kui perekonnast osaleb treeningutel mitu last palume saata aadressile noored@fcflora.ee
 12. FC Flora töötajate lapsed, juhul kui neil on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse kinnitus FC Florale, on liikmemaksust vabastatud.
 13. Juhul kui pere majanduslik olukord on raske ja kui lapsele on tehtud Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse kinnitus FC Florale, siis on võimalik kirjaliku avalduse alusel, mis on saadetud aadressil  noored@fcflora.ee , taotleda liikmemaksu vabastust või täiendavat soodustust 50% ulatuses. Vabas vormis avalduses palume ära märkida lapse nime, taotletava soodustuse suuruse ja selgituse taotlemise põhjuste kohta.
 14. Tasudes 12 kuu liikmemaksu korraga, on soodustus -10%. Näiteks 12×40.- = 480.- asemel 432.-.
 15. Soovides lõpetada klubis treeningud, tasuge palun veel maksmata arved, informeerige lahkumisest kirjalikult (tooge ära ka lahkumise põhjus) lapse treenerit ja noortetöö administraatorit noored@fcflora.ee Teie laps võetakse klubi nimekirjast maha ja järgmise kuu eest enam arveid ei saadeta.
  Lahkumisel teise jalgpalliklubisse peavad klubid omavahel veel ülemineku osas kokkuleppele jõudma.
  Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik, kui üleval on maksmata liikmemaksu arveid.
 16. Klubi liikmemaksu suurus vaadatakse üle üks kord aastas novembri lõpus ja juhul kui liikmemaks muutub informeeritakse lapsevanemaid sellest detsembri esimesel nädalal.
 17. Lapsevanem, kes tasub arveid viitenumbri alusel, saab tasutud õppemaksult tulumaksu tagasi.
istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort •istanbul escort
istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort
istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort