Lapsevanemale – FC Flora - FC Flora

Noored - Lapsevanemale

Lapsevanemate hoolekogu

Hoolekogu eesmärk on pakkuda lastevanematele võimalust osaleda FC Flora noortetöö tõhusamaks muutmisel. Läbi lastevanemate kaasamise on meil võimalik saada teadlikumaks muredest ja rõõmudest, mis alati võib-olla koheselt meieni ei jõua, kuid mis vajavad tähelepanu. Hoolekogu loob hea keskkonna mõttearendusteks ja ideede vahetamiseks, mille pinnalt on võimalik luua paremad tingimused meie lastele. Kui Sul on soov lapsevanemana hoolekogus kaasalöömiseks, siis võta ühendust meie noortetöö juhi Taavi Trasbergiga – taavi@fcflora.ee.

Lapsevanemate harimine

Meie jaoks on väga oluline lisaks mängijate harimisele tegeleda ka lastevanemate harimisega. Selleks oleme loonud õppekeskkonna Padlet, millele ligipääsu saamiseks võtke ühendust meie noortetöö juhiga.