Juhend – FC Flora - FC Flora

Flora Nike Cup - Juhend

Flora Nike Cup (FNC) 2020 reglement

(kehtib nii Nike Cup kui Rõõm Jalgpallist turniiridel)

I FIFA reeglid

Kõikidel FNC turniiridel järgitakse rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

II Turniiridele registreerimise printsiibid

FNC Nike Cup (A tase) U17-U15 turniirid komplekteeritakse sportliku printsiibi alusel. Näiteks kui turniir on planeeritud 10 võistkonna osavõtul, siis 3 (kolm) kuud enne turniiri algust omavad turniirile registreerumiseks optsiooni vastava vanuse ENMV-l osalevad esiliiga võistkonnad või võistkonnad, kes osalevad liigas aasta vanemas vanusegrupis. Kui esmast optsiooni omavate võistkondade seast keegi 3 kuud enne turniiri algust osavõtusoovi ei avalda, siis registreeritakse turniirile järgmised soovi avaldanud võistkonnad, lähtudes seejuures samuti võimalikult objektiivselt sportilikust printsiibist. Välisvõistkondade osalussoovi korral hindab soovi avaldanud võiskonna taset turniiri korraldaja.

FNC Nike Cup (A tase) nooremate vanuste ja Rõõm Jalgpallist (B tase) turniiridele registreerimist ei reglementeerita, kuid soovituslik on Nike Cupile registreeruda meistrivõistlusi A tasemel ja Rõõm Jalgpallile meistrivõistlusi B tasemel mängivatel võistkondadel.

Eelnevalt kirjeldatud printsiipidest tulenevate võimalike vaidluste puhul on lõplik otsustamisõigus korraldajal!

III Vanemate mängijate kasutamine ja lapsevanemate turniiri erireeglid

IV Staadionid

FNC 2021 turniiride mängud toimuvad Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis, aadressil Jalgpalli 21 ning Kotka sisehallis, aadressil Linnu tee 5.

V Turniiride formaat

FNC 2021 turniirid on üldjuhul jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks (kohamängudeks). Kui turniiril osaleb vähem kui 8 võistkonda, mängitakse turniiri formaadis.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 3- kuni 5-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

Play-off süsteemis mängitakse välja kõik kohad. Osalevatele võistkondadele on turniiril garanteeritud vähemalt 5 mängu.

Iga vanuseklassi turniiri formaat ja ajakava tehakse teatavaks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne turniiri algust.

Objektiivsetel, temast mittesõltuvatel (nt viimase hetke loobuja vmt), põhjustel on korraldajal õigus muuta turniiri formaati ja teha muudatusi ajakavades!

VI Mängujärgsed penaltid

Kohamängudele, mis lõppevad viigilise tulemusega, järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid (lisaaega ei rakendata). Kõikides vanuseklassides lüüakse penalteid esimese eksimuseni.

VII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna esindajaks, reeglina treener) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Protesti menetlemise tasu on 50% vastava vanuseklassi turniiri osalustasust. . Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

VIII Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 2-liikmeline žürii, mis koosneb peakorraldajast või tema esindajast ning konkreetse mängu kohtunikust.

Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu.

IX Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt ja/või turniiri peakorraldaja poolt.

X Mängu alustamisega seonduv

Võistkonnad on kohustatud olema mängu toimumise kohas (väljakul või selle kõrval) hiljemalt turniiri ajakavas sätestatud ajaks. Kui 5 minutit peale ametliku mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt:

kantakse reeglit rikkunud võistkonnale turniiritabelisse tehniline kaotus.

Samasugust värvi võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

XI Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega. Vanusegruppides U8, U9 ja TU10 paremusjärjestust ei peeta, kõiki osalenuid tänatakse osavõtja medaliga.

XII Meditsiin/arstiabi

Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Korraldajad ei võta vastutust tekkivate vigastuste eest, kuid võimalusel abistavad meditsiiniliste oskustega.

XIII Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks.

Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakorraldajale või tema esindajale, kes teeb lõpliku otsuse, mis ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XIV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XV Mängupallid

Kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVI Kinnitus, osalemise garantii, leppetrahv

Registreerides võistkonna ühele või enamale turniirile kinnitab registreeruja, et ta on tutvunud ja aru saanud kõikidest turniiri korraldaja poolt kehtestatud reeglitest ning tagab kõikide tema poolt registreeritud võistkondade osalemise.

Kui registreerunud võistkond loobub turniiril osalemisest on korraldajal õigus nõuda leppetrahvi:

XVII Mängijate registreerimine

Turniirile saabudes peab võiskonna esindajal olema täidetud registreerimisleht, mille ta on kohustatud esitama turniiri korraldaja nõudmisel. Registreerimislehte saab esitada ka enne turniiri algust e-posti teel aadressile toomas@fcflora.ee. Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Registreerimislehe vormi esitab korraldaja võistkonna esindajale hiljemalt 3 päeva enne turniiri algust.

Korraldajal on õigus nõuda registreeritud mängija isiksut tõendavat dokumenti ning mitte lubada osalema võiskonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi.

XVIII Ettenägematu eriolukord

FNC korraldajatel on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi kui eriolukorrast tulenevalt peetakse seda vajalikuks. Kui EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga seonduvad regulatsioonid otseselt, või nimetatud regulatsioonidega seoses olevad muud asjaolud, ei võimalda turniiride läbiviimist, on korraldajatel õigus turniirid ära jätta.

Turniiri korraldajad ei vastuta võimalike varguste eest!