INTERVJUU: Norbert Hurt alustas tööd FC Flora spordidirektorina – FC Flora -FC Flora

Klubi-UUDISED

INTERVJUU: Norbert Hurt alustas tööd FC Flora spordidirektorina

Norbert Hurt

Norbert, peale Gibraltarilt naasmist said kuu aega puhata ja seejärel läksid ilma Lillekülla sisseastumata otse Šveitsi esimesele tööle FC Flora spordidirektorina – vaatlema Dortmundi Borussia treeninglaagrit. Millised olid reisi eesmärgid?

Eesmärgiks oli kogeda võimalikult lähedalt tippklubi esindusmeeskonna treeningprotsessi piisavalt pika perioodi jooksul – olin 3. kuni 11. augustini Šveitsis Bad Ragaziz, sealsamas, kus poolteist kuud varem mängisime FC St. Galleniga. Ja viia see kogemus suhtesse meie klubi tegemistega – püüda saada aru kus asume, kuidas paigutub meie treeningprotsess suhtes tippklubi omaga, võrrelda inimtüüpe, jälgida suhtlemisviise ja luua võimalusel isiklikum suhe suurklubiga.

Sain vaadata kõiki treeninguid, ka kinniseid – peale ühe, see oli enne isikliku kontakti tekkimist [Dortmundi Borussia peatreeneri] Thomas Tucheliga – ja treeningmänge Sunderlandi ja Bilbao Atleticu vastu. Mõistagi oli suurepärane kogemus vestelda Dortmundi peatreeneriga poolteist tundi jalgpallist.

Kas pead vajalikuks tuua välja mõned konkreetsed järeldused?

Võib-olla kõlab see kummaliselt, aga nähtud treeninglaagri põhjal otsustades ei ole FC Flora esindusmeeskond tippklubide treeningmetoodikast harjutusvara mõttes märkimisväärselt maas. Samas Eestis tervikuna peab treeningute tase oluliselt paranema. Ja isegi siis, kui treeningud näivad väliselt tippklubidega võrreldes sarnased, peavad teadmised mängijate taktikalise ja füüsilise arendamise osas selle taga tõusma oluliselt kõrgemale tasemele. Mängija teadlik arendamine loob eelduse targa jalgpalluri väljakujunemiseks – räägin mängijast, kes mõistab pühendumise väärtust enda potentsiaali realiseerimisel.

Samuti sain kinnituse Floraga seoses viimasel ajal tõstatatud küsimusele, kas headele inimestele saab üles ehitada tugeva jalgpallimeeskonna. See vastus on “jah, saab”.

Konkreetne tulem oli ka Tucheli kutse Dortmundi mõnele kodumängule, koos võimalusega peale mängu arutelu jalgpallimängu üle jätkata.

Kas sinu reisikogemus saab kuidagi peegelduma ka klubi igapäevatöös?

Jah, hakkan valmistama ette presentatsiooni treeneritele, sest infot mida kaasa võtta ja läbi seedida sain väga palju. Dortmundi Borussia on oma lähenemiselt esindusmeeskonna komplekteerimisele ja sportlikult filosoofialt Florale ideede ammutamiseks sobiv eeskuju.

Nüüd spordidirektori ameti juurde. Olid selles ametis ka paralleelselt peatreeneri omaga. Milles seisneb nüüdse töö erinevus eelnenust?

Varem olin eelkõige peatreener, nüüd ainult spordidirektor. Mis tähendab, et saan pühenduda kogu klubi sportlikule arengule – varem oli see kõrvaltegevus.

Kirjeldame nii kogu klubi kui tema sportliku poole olemust kultuurikihina, mida tuleb hoida, täiendada ja korrigeerida. Mis tähendab, et spordidirektori tegevusvaldkond katab kogu ala noortetööst kuni esindusmeeskonnani välja.

Noortes tähendab see kaasaegse, lapsesõbraliku keskkonna loomist ja neile sobivat treeningmetoodikat; noorukite jaoks parimat arendavat keskkonda; ja mõistagi peavad U21 ja U19 võistkonnad tagama igal hetkel vajaliku täienduse esindusmeeskonnale, mis tähendab, et ka esindusmeeskonnas peab valitsema vanuseline tasakaal ja konkurents igale positsioonile.

Kui siia juurde lisada veel mängijate karjääri planeerimine ehk siis mängijate õigeaegne ja õigesuunaline lahkumine klubist, siis polegi seda nii vähe.

Kui palju ja kuidas oled edaspidi seotud esindusmeeskonnaga?

Esindusmeeskond on klubi sportliku püramiidi tipp ja sellena klubi kõige tähtsam ja nähtavam osa. Ja on elementaarne, et esindusmeeskonna eest vastutab ikkagi peatreener, kelle ideed koos eespoolmainitud kultuurikihiga – mille hulka Flora puhul kuulub näiteks eelkõige klubis ja Eestis kasvanud mängijatele toetumine – peavad andma tulemuse. Spordidirektori roll on ka aidata luua esindusmeeskonnale parimad tingimused sportliku taseme tõstmiseks, samuti noortetöö kvaliteedi tõstmine esindusmeeskonna vajadustest lähtuvalt ja esindus- ja duubelmeeskonna komplekteerimine koostöös peatreeneri ja klubi juhtkonnaga.

Millised on sinu lähemad tööülesanded?

Luua konkreetne tööplaan ja hakata valmistama ette individuaalseid arenguvestlusi mängijatega, mis peavad algama juba septembrikuus. Nüüdsest saan hakata rohkem tähelepanu pöörama klubi järelkasvule. Plaanis on vaadata üle kogu noortetöö, suhelda treeneritega ning viia esindusmeeskonna juures õpitu ja kogetu noorteni.

Jõudu!