Treeningute läbiviimine – FC Flora - FC Flora

Noored - Treeningute läbiviimine

Välitingimustes treeningute läbiviimine perioodil 04.05-17.05

Pärast seitsmenädalast pausi tavapärases treeningtegevuses saame Vabariigi Valitsuse otsusel taasalustada noortegruppide treeningutega välitingimustes alates 2. maist. Selleks, et täita Vabariigi Valitsuse tingimusi, on kultuuriministeerium väljatöötanud täpsed juhised alaliitudele, millised on minimaalsed nõuded sporditegevuse korraldamiseks. Sellest lähtuvalt töötas Eesti Jalgpalli Liit välja soovitused klubidele treeningute korraldamiseks, tuginedes Vabariigi Valitsuse nõutele ja sõnastades neid jalgpallitreeningu kontekstis. Käesolev dokument on väljatöötatud FC Flora noortetöö juhi poolt järgides Vabariigi Valituse ja Eesti Jalgpalli Liidu nõudeid ning on juhiseks noortetreeneritele treeningprotsessi edasiseks korraldamiseks. Meie kõigi ühine pingutus ja korrektne käitumine loovad eeldusi selleks, et saaksime astuda järgmisi samme treeningprotsessi läbiviimisel ja jõuda ühel hetkel jalgpallivõistluste taaskäivitamiseni.

Üldinfo

Enne treeningule saabumist

Saabumine staadionile

Treening

Treeningu lõpp

Nõuded treeneritele

Treeningute ettevalmistamisel mõtle läbi:

Oluline teada