Noored alustavad välitingimustes tavapäraste treeningutega - FC Flora

Noored- UUDISED

Noored alustavad välitingimustes tavapäraste treeningutega

Vabariigi Valitsus lubab alates esmaspäevast, 18. maist kõigi spordialade võistkondadel treenida vabas õhus tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust, mis tähendab seda, et kõik meie võistkonnad saavad hakata treenima tavapärase rütmi ja treeningmudeli järgi.

Küll aga trenni tulles, trennis ja trennist lahkudes jälgime endiselt Vabariigi Valitsuse nõudeid ning Eesti Jalgpalli Liidu ettekirjutatud soovitusi.

Jalgpallitreeningute korraldamine õues alates 18. maist

 • Kuigi treenimine ja mängimine on tavamoel lubatud, tuleb endiselt võimalusel vältida tarbetuid kontakte nii treeningul kui ka enne ja parast mängu. Näiteks treeningute läbiviimisel pole mõistlik koguda mängijaid harjutuste jaoks väikesele maa-alale ja suurtesse gruppidesse või ühelgi muul moel ebavajalikult suurendada kontaktide hulka.
 • Tuleb mõista, et treenimine ja võistluste korraldamine ei anna jalgpalluritele eriõiguseid väljaspool väljakut, kus tuleb endiselt järgida 2+2 reeglit ja kõiki muid ettevaatusabinõusid.
 • Seoses otsusega lubada treenimine ja mängimine, lasub meil kõigil suur vastutus — vastutustundlik käitumine ja reeglite järgimine tagab selle, et viirus ei leviks jalgpalliringkonnas.
 • Peame suhtuma reeglite järgimisse täie tõsidusega, sest iga rikkumine võib põhjustada ahelreaktsiooni, mis seab ohtu nii treeningute kui ka võistluste toimumise.
 • Treeningvahendite desinfitseerimine kahe treeningu vahel ning treeningu lõppedes on endiselt vajalik.

Üldinfo:

 • Vastavalt vabariigi valitsuse otsusele lubatakse alates 18. maist vabas õhus treeningute korraldamine pealtvaatajateta, kui tegevuses osalejaid on maksimaalselt 100.
 • FC Flora poolt on määratud vastutav isik, kes koordineerib tegevusi staadionitel – FC Flora noortetöö juht Taavi Trasberg, tel 5256861
 • Staadionile juurdepääs on lubatud ainult treeningtegevusega seotud isikutele.
 • Kogu tegevuse vältel on tagatu desinfitseerimisvahendite kättesaadavus kõikidele osalejatele. Käte desinfitseerimisvahendid on asetatud inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Treeningtegevusega seotud isikute arv ühel staadionil tohib olla samaaegselt maksimaalselt 100 inimest.
 • Treeningute eel ja järel järgitakse jätkuvalt 2+2 reeglit.

Enne treeningule saabumist:

 • Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.
 • Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne).
 • Treeneril on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.
 • Treeningule tuleb saabuda treeningvarustuses.
 • Soovituslik on siseruumide kasutust vältida. Juhul kui soovitakse riietusruume kasutada, tuleb järgida järgmisi nõudeid:
  • riietus- ja pesuruumi lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest;
  • inimesed hoiavad kahemeetrist vahet;
  • kasutuses olevad kapid ja dušid peavad olema teineteisest kahe meetri kaugusel;
  • kasutatakse isiklikke hügieenivahendeid;
  • ruumis viibitakse nii lühikest aega kui võimalik ja vajalik.
 • Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

Treening:

 • Treeningutel jääb piisavalt aega eelmisel grupil väljakult lahkumiseks, inventari puhastamiseks ja uue treeningu ettevalmistamiseks.
 • Osalejad on kohustatud järgima 2+2 reeglit staadionile pääsemist oodates ja staadionilt lahkudes.
 • Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel on soovituslik territooriumil korraldada tegevused ja liikumine nii, et maksimaalselt vältida rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalust.
 • Jalgpall on juhusliku kontaktiga spordiala, seega jalgpalli rahvusvahelisest võistlusmäärustikust tulenevalt on alates 18.05.2020 lubatud jalgpallitreeningud tavapärases vormis.
 • Soovituslik on jätkuvalt vältida gruppidesse kogunemisi treeningu käigus (harjutused, koosolekud, joogipausid, venitusharjutused).
 • Soovituslik on kasutada isiklikke treeningvahendeid, mille järgmisele isikule või grupile kasutamiseks andmisel (sh laenutamisel) tuleb need eelnevalt desinfitseerida.
 • Treeningul osalejad kasutavad individuaalseid joogipudeleid.
 • Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõpus on jätkuvalt kohustuslik.
 • Sisehallis treenimise korral tuleb endiselt lähtuda 10 inimese ja 2+2 reegli kasutamisest nagu oli varasemalt eriolukorra ajal väliväljakul.

Vabariigi valitsus on andud loa ka spordivõistluste korraldamiseks. Niipea kui noorte mängude kalender ja toimumise tingimused meieni jõuavad, jagame seda ka teiega.

Algava nädala treeningplaanid on lisatud Sportlyzerisse ning kodulehele ja saadetud treenerite poolt lastevanematele.

Foto: Catherine Kõrtsmik
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort