Huvitegevus Covid-19 olukorras – FC Flora - FC Flora

Noored- UUDISED

Huvitegevus Covid-19 olukorras

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti juhised Covid-19 leviku piiramiseks haridusasutustes hakkasid kehtima vahetult enne õppetöö algust. 26. augustist kehtestatud tingimused tõid kaasa küsimusi, mida lahendati juhtumipõhiselt.

Eesti Jalgpalli Liit edastas Kultuuriministeeriumile küsimused, mis neile laekusid ja edastame siinkohal spordiosakonna nõuniku Jarko Koorti vastused.

Kui alla 12-aastane laps on lähikontaktne kooli kaudu, kas ta võib trennis edasi käia? Üldse ei tohi käia või tohib käia ainult välitingimustes trennis? Kas tohib käia edasi trennis, kui klubi või lapsevanem organiseerib kiirtestimise enne trenni?  

Kui lähikontakt leidis aset koolis, siis võib ta edaspidi osaleda ainult kooliga seotud tegevustes juhul kui tal ei esine COVID-19 haiguse sümptomeid. (Korraldus nr 212 – Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele, punkt 4, alapunkt 9). Nimetatud piirang ei laiene õpilasele, kes on haiguse läbi põdenud ning kelle haiguse diagnoosi kuupäevast pole möödunud rohkem kui 180 päeva või kes on vaktsineeritud või kes on võrdsustatud vaktsineerituga, ehk kes on saanud pärast haiguse läbipõdemist ühe doosi vaktsiini (sama määruse punkt 5).

Kui alla 12-aastane laps on lähikontaktne treeninggrupi kaudu, kas ta tohib käia edasi trennis, kui need toimuvad õues ja ta kiirtest ja PCR-test pärast 72 tundi on negatiivne? Kas ta tohib käia edasi koolis, kui ta test on negatiivne?

Ei või käia edasi treeningutel olenemata kus toimub treening ning kas talle on tehtud PCR test või mitte. Ei tohi edasi käia koolis.

Kui 12-19-aastane vaktsineeritud või koroona läbipõdenud nooruk on lähikontaktne kooli kaudu, kas ta võib trennis edasi käia?

12-19-aastane vaktsineeritud või koroona läbipõdenud nooruk võib osaleda kõikides tegevustes pärast lähikontaktsuse tuvastamist.

Kui 12-19-aastane vaktsineeritud või koroona läbipõdenud nooruk on lähikontaktne treeninggrupi kaudu, kas ta võib trennis edasi käia? Kas ta võib koolis edasi käia?

Ta võib käia edasi nii treeningul kui ka koolis.

Kui 12-19-aastane vaktsineerimata või koroonat mitte läbi põdenud nooruk on lähikontaktne kooli kaudu, kas ta võib trennis edasi käia? Kas tohib käia edasi trennis, kui klubi või lapsevanem organiseerib kiirtestimise enne trenni?  

Ei või. 12–19-aastane isik, kelle lähikontakt haigega leidis aset koolis, kes on teinud viivitamatult SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus peab olema negatiivne, võib osa võtta vaid üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest. Trennis edasi käia ei tohi, olenemata testimistest.

Kui 12-19-aastane vaktsineerimata või koroonat mitte läbi põdenud nooruk on lähikontaktne treeninggrupi kaudu, kas ta võib trennis edasi käia, kui need toimuvad õues? Kas tohib käia edasi trennis, kui klubi või lapsevanem organiseerib kiirtestimise enne trenni? 

Ei või. Treeninggrupi kaudu lähikontaktne vaktsineerimata 12-19-aastane nooruk peab jääma 10-kalendripäevaseks perioodiks isolatsiooni.

Loodame, et need vastused aitavad selgemini mõista hetkel kehtivaid piiranguid.
Palume florakatel järgida reegleid ning olla vastutustundlikud.

Peame meelest, et:
– Toitume tervislikult ja liigume värskes õhus
– Kanname avalikus siseruumis maski
– Peseme või desinfitseerime käsi
– Hoiame teistega distantsi
– Püsime haigena kodus

Foto: Liis Reiman