Juhend - FC Flora

Flora Seesam Cup - Juhend

Flora Seesam Cup (FSC) 2020 reglement

(kehtib nii A kui B taseme turniiridel)

I FIFA reeglid

Kõikidel FSC turniiridel järgitakse rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

II Vanemate mängijate kasutamine turniiril

III Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

FSC 2020 turniiridel on mängijatel lubatud mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Korraladaja soovitus on võistkondade komplekteerimisel lähtuda turniiri tugevusastmest.

IV Staadionid

FSC 2020 turniiride mängud toimuvad Tallinnas Lilleküla naturaalmuruväljakutel ja Sportland Arenal.

V Turniiride formaat

FSC 2020 turniirid on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks (kohamängudeks).

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 3- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ĂĽhe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

Play-off süsteemis mängitakse välja kõik kohad. Osalevatele võistkondadele on turniiril garanteeritud vähemalt 5 mängu.

Iga vanuseklassi turniiri formaat ja ajakava tehakse teatavaks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne turniiri algust.

Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Mängujärgsed penaltid

Kohamängudele, mis lõppevad viigilise tulemusega, järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid (lisaaega ei rakendata). Kõikides vanuseklassides lüüakse penalteid esimese eksimuseni.

VII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Ăśldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

VIII Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 2-liikmeline žürii, mis koosneb peakorraldajast või tema esindajast ning konkreetse mängu kohtunikust.

Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu.

IX Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt ja/või turniiri peakorraldaja poolt.

X Mängu alustamisega seonduv

Võistkonnad on kohustatud olema mängu toimumise kohas (väljakul või selle kõrval) hiljemalt turniiri ajakavas sätestatud ajaks. Kui 5 minutit peale ametliku mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt:

kantakse reeglit rikkunud võistkonnale turniiritabelisse tehniline kaotus.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

XI Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega. Vanusegruppides U8 ja U9 tänatakse kõiki osalenuid osavõttja-medaliga.

XII Meditsiin/arstiabi

Korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIII Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks.

Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakorraldajale või tema esindajale, kes teeb lõpliku otsuse, mis ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XIV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XV Mängupallid

Kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVI Kinnitus ja osalemise garantii

Registreerides võistkonna ühele või enamale turniirile kinnitab registreeruja, et ta on tutvunud ja aru saanud kõikidest turniiri korraldaja poolt kehtestatud reeglitest ning tagab kõikide tema poolt registreeritud võistkondade osalemise.

Kui registreerunud võistkond loobub turniiril osalemisest on korraldajal õigus nõuda leppetrahvi:

XVII Mängijate registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud ja allkirjastatud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Registreerimislehte saab esitada ka e-posti teel aadressile toomas@fcflora.ee. Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel ĂĽles antud. Võistkondadel ei ole lubatud  turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Korraldajal on õigus nõuda registreeritud mängija isiksut tõendavat dokumenti ning mitte lubada osalema võiskonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi.

XVIII Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab.

Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort •istanbul escort
istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort
istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort • istanbul escort