Noormängijate üleminekud – FC Flora - FC Flora

Noored - Noormängijate üleminekud

Noormängijad, kelle mängijaõigused kuuluvad teisele jalgpalliklubile ning soovivad liituda FC Floraga, tuleb läbi teha järgmine protsess:

  1. Teavitage FC Flora noortetöö juhti, et soovite klubi vahetada ja liituda FC Floraga. FC Flora noortetöö juht on Taavi Trasberg, kellele saate kirjutada taavi@fcflora.ee.
  2. Teavitage endise klubi treenerit ja klubijuhti, et soovite klubi vahetada.
  3. Peale seda võtab FC Flora noortetöö juht ühendust endise klubiga ning suhtleb üleminekutingimuste osas. Üleminek on kas lõplik ehk mängija klubiline kuuluvus tuleb lõplikult FC Florale või hooajaline, kus mängija klubiline kuuluvus ei muutu vaid FC Flora omandab mängijaõigused kuni hooaja lõpuni.
  4. Kui tingimused sobivad nii endisele klubile, FC Florale ja lapsevanemale, siis vormistab FC Flora noortetöö juht ametliku üleminekudokumendi või hooajalise üleminekudokumendi, millele on vaja kõikide osapoolte allkirju. Peale üleminekudokumendi vormistamist saadetakse see Eesti Jalgpalli Liitu, kes vormistab ülemineku.
  5. Kui endine klubi ja FC Flora ei ole omavahel mängija üleminekuks kokkulepet saavutanud, on endisel klubil õigus mängija lõpliku ülemineku eest nõuda ülemineku registreerimistasu lähtuvalt Eesti Jalgpalli Liidu reeglitest, millega saate tutvuda lähemalt siin: ”Mängijate staatust ja üleminekuid reguleeriv kord’‘.

Meesharrastusjalgpalluri eest on endisel klubil olenevalt mängija vanusest nõuda registreerimistasu järgmistel tingimustel:
a)  10-aastane ja noorem mängija – 0 eurot;
b)  11–12-aastane mängija – 900 eurot;
c)  13–14-aastane mängija – 1800 eurot;
d)  15–16-aastane mängija – 2700 eurot;
e)  17–18-aastane mängija – 3600 eurot;
f)  19 – aastane mängija – 3600 eurot;

Naisharrastusjalgpalluri eest on endisel klubil olenevalt mängija vanusest nõuda registreerimistasu järgmistel tingimustel:
a)  10-aastane ja noorem mängija – 0 eurot;
b)  11–12-aastane mängija – 225 eurot;
c) 13–14-aastane mängija – 450 eurot;
d)  15–16-aastane mängija – 675 eurot;
e)  17–22-aastane mängija – 900 eurot;

Kui klubid ei jõua ülemineku tingimuste osas kokkuleppele, siis on võimalik see lahendada ka Eesti Jalgpalli Liidu Mängija ülemineku kompensatsioonide lahendamise ad hoc komisjonis. Vastavalt Korra artiklile 31 on EJL-il õigus luua komisjon, kelle pädevuses on Korra ülemineku registreerimistasudega seotud otsuse tegemine. Komisjon teeb otsuseid näiteks järgnevatel juhtudel (loetelu ei ole lõplik):

  1. kui mängija kolib jalgpallist sõltumatutel põhjustel teise elukohta või kui klubi vahetab treeningute läbiviimise asukohta ja mängijal ei ole võimalik endise klubi treeningutel osaleda;
  2. kui mängija klubivahetuse põhjuseks on treeneri või klubi hoolimatu või ebaväärikas käitumine või treeneri raske distsiplinaarmääruse rikkumine;
  3. kui Noorte võistlustel osalev mängija või tema lapsevanem/hooldaja on klubile tasunud klubi liikme- vms maksu või mistahes muu tasuna summa (v.a turniiridel osalemise ja varustuse kulud), mis on suurem kui selle piirkonna tavapärane tasu;
  4. muud erijuhtumid.

Kui üleminek ei kvalifitseeru ühegi eelneva mainitud punkti alla, siis teavitab noortetöö juht lapsevanemat edasisest protsessist.