Noormängijate üleminekud - FC Flora

Noored - Noormängijate üleminekud

Noormängijad, kelle mängijaõigused kuuluvad teisele jalgpalliklubile ning soovivad liituda FC Floraga, tuleb läbi teha järgmine protsess:

  1. Teavitage endise klubi treenerit ja klubijuhti, et soovite klubi vahetada.
  2. Teavitage FC Flora noortetöö juhti, et soovite liituda FC Floraga. FC Flora noortetöö juht on Taavi Trasberg, kellele saate kirjutada taavi@fcflora.ee.
  3. Peale seda võtab FC Flora noortetöö juht ühendust endise klubiga ning suhtleb üleminekutingimuste osas. Üleminek on kas lõplik ehk mängija klubiline kuuluvus tuleb lõplikult FC Florale või hooajaline, kus mängija klubiline kuuluvus ei muutu vaid FC Flora saab mängija hooaja lõpuni laenule.
  4. Kui tingimused sobivad nii endisele klubile, FC Florale ja lapsevanemale, siis vormistab FC Flora noortetöö juht ametliku üleminekudokumendi või hooajalise üleminekudokumendi, millele on vaja kõikide osapoolte allkirju.
  5. Peale üleminekudokumendi vormistamist saadetakse see Eesti Jalgpalli Liitu, kes vormistab ülemineku.

Kui klubid ei jõua ülemineku tingimuste osas kokkuleppele, siis on võimalik see lahendada Eesti Jalgpalli Liidu Mängija ülemineku kompensatsioonide lahendamise ad hoc komisjonis. Vastavalt Korra artiklile 31 on EJL-il õigus luua komisjon, kelle pädevuses on Korra ülemineku registreerimistasudega seotud otsuse tegemine. Komisjon teeb otsuseid näiteks järgnevatel juhtudel (loetelu ei ole lõplik):

  1. kui mängija kolib jalgpallist sõltumatutel põhjustel teise elukohta või kui klubi vahetab treeningute läbiviimise asukohta ja mängijal ei ole võimalik endise klubi treeningutel osaleda;
  2. kui mängija klubivahetuse põhjuseks on treeneri või klubi hoolimatu või ebaväärikas käitumine või treeneri raske distsiplinaarmääruse rikkumine;
  3. kui Noorte võistlustel osalev mängija või tema lapsevanem/hooldaja on klubile tasunud klubi liikme- vms maksu või mistahes muu tasuna summa (v.a turniiridel osalemise ja varustuse kulud), mis on suurem kui selle piirkonna tavapärane tasu;
  4. muud erijuhtumid.

Kui üleminek ei kvalifitseeru ühegi eelneva mainitud punkti alla, siis teavitab noortetöö juht lapsevanemat edasisest protsessist.