Noortetöö 2020 – FC Flora - FC Flora

Noored - Noortetöö 2020


VISIOON
”Inimlikel väärtustel põhineva kasvukeskkonna loomisel lastele ja noortele soovime aidata kaasa üksteisega arvestava ja heatahtliku ühiskonna kujunemisele”.

MISSIOON
”FC Flora Jalgpallikooli eesmärgiks on anda igale noorele võimalus realiseerida enda jalgpallialane potentsiaal läbi kvaliteetse treeningprotsessi. Tahame luua parimad tingimused eesmärkide saavutamiseks ning võimaldada igaühele eakohane ning tasemele vastav treeningkeskkond.”

SPORTLIK EESMÄRK
”FC Flora Jalgpallikooli sportlik eesmärk on kuuluda Skandinaavia tippu ja pakkuda konkurentsi Euroopa tippakadeemiatele.”

TREENINGGRUPID

Noortel on võimalik FC Floras jalgpalli mängida kuni täiskasvanuks saamiseni. Peale U19 vanust on valitud mängijatel võimalik püüelda edasi esindusmeeskonna poole FC Flora U21 võistkonnas, ülejäänud mängijatel aitab klubi leida sobiva väljundi madalamate liigade täiskasvanute võistkondade hulgas.

Jagame võistkonnad alates U8 vanusest (sügisest) võimetekohastesse treeninggruppidesse, et võimaldada igaühele eakohane ning võimetele vastav treeningkeskkond. Tahame, et kõik treeningud ja mängud oleks noorte jaoks väljakutsuvad, arenduslikud ja positiivseid emotsioone pakkuvad. Kui treener ja klubi tajuvad, et mängijal oleks vaja enda potentsiaali realiseerimiseks uut keskkonda arenemiseks, siis hakkab treener varakult lapsevanemaga suhtlema, et üleminek uude võistkonda oleks võimalikult sujuv.

FC Flora U19 eliitliiga (2002, 2003)
Treeninggrupi suurus: 20-22
Trennide/mängude arv nädalas: 3 või 3+1
Võistluste formaat: 11vs11

FC Flora U17 (2004), U16 (2005), U15 (2006) 
Treeninggrupi suurus: 18-20
Trennide/mängude arv nädalas 1. tugevusgrupp: 4 või 4+1
Trennide/mängude arv nädalas 2.-3. tugevusgrupp: 3 või 3+1
Võistluste formaat: 11vs11

FC Flora U14 (2007)
Treeninggrupi suurus: 18-20
Trennide/mängude arv nädalas 1.-2. tugevusgrupp: 4 või 4+1
Trennide/mängude arv nädalas 3.-5. tugevusgrupp: 3 või 3+1
Võistluste formaat: 11vs11

FC Flora U13 (2008)
Treeninggrupi suurus: 16-18
Tennide/mängude arv nädalas 1.-2. tugevusgrupp: 4 või 4+1 / 3 või 3+1
Trennide/mängude arv nädalas 3.-5. tugevusgrupp: 3 või 3+1
Võistluste formaat: 9vs9

FC Flora U12 (2009)
Treeninggrupi suurus: 16-18
Trennide/mängude arv nädalas: 3 või 3+1
Võistluste formaat: 9vs9

FC Flora U11 (2010), U10 (2011)
Treeninggrupi suurus: 12-14
Trennide/mängude arv nädalas: 3 või 3+1
Võistluste formaat: 7vs7

FC Flora U9 (2012)
Treeninggrupi suurus: 12
Trennide/mängude arv nädalas: 3 või 3+1
Võistluste formaat: 5vs5

FC Flora U8 (2013)
Treeninggrupi suurus: 40-48 (Üks suur treeninggrupp, 12 lapse kohta üks treener)
Trennide/mängude arv nädalas: 2 või 2+1
Võistluste formaat: 5vs5
Märkused: Eraldi gruppideks jagunemine toimub septembris. Jagunemisel vaadatakse mängijate hetkevõimeid, et treeningkeskkond oleks kõikidele mängijatele väljakutsuv.
Noorte Meistrivõistlustel ei osale!

FC Flora U7 (2014)
Treeninggrupi suurus: 30-38 (Üks suur treeninggrupp, 12 lapse kohta üks treener)
Trennide/mängude arv nädalas: 2 või 2+1
Noorte Meistrivõistlustel ei osale!

FC Flora U6 (2015)
Treeninggrupi suurus: 30-38 (Üks suur treeninggrupp, 12  lapse kohta üks treener)
Trennide/mängude arv nädalas: 2
Märkused: Avatakse septembris 2020.
Noorte Meistrivõistlustel ei osale!

AASTAPLAAN

Aastaplaanis võib erandkorras toimuda muudatusi kui see on varasemalt treeneri ja klubi vahel kooskõlastatud.