Kogukonnajuht


FC Flora otsib kogukonnajuhti

Üldine kirjeldus Eesti Jalgpalli Liidu (EJL), UEFA ja Premium liiga klubide koostöös alustab Eesti klubijalgpalli arendamiseks ellu kutsutud kogukonnaprojekt, mille eesmärk on arendada klubisid ja liigat suhtluses oma kogukonnaga ning kasvatada pealtvaatajate arvu mängudel. Projekti käigus luuakse klubidesse kogukonnajuhi ametikoht, mille ülesanne on valdkonna arengu ja kasvu eest vastutamine. 2018. aastal alustatakse pilootprojektiga, mis kestab juulist aasta lõpuni, täismahus käivitub projekt 2019. aastal ja vältab 3 aastat.

Töö kirjeldus  Kogukonnajuht tutvustab oma klubi, tema identiteeti, väärtusi ning loob ja arendab suhteid kogukonnaliikmetega ning piirkonnas tegutsevate asutuste ja organisatsioonidega, eesmärgiga siduda klubi kogukonnaga.

Kogukonnajuhi töö põhifookus on FC Flora pealtvaatajate arvu kasvatamine läbi aktiivse ja sihipärase kogukonnatöö ja kogukondlike tegevuste.

Edukas kandidaat on loov ja kirglik jalgpallihuviline, keda motiveerib töötamine jalgpallialal, kus piiratud võimalustega saavutatakse parim tulemus läbimõeldud tegevuskava ning selle eduka elluviimise kaudu.

Kogukonnajuhi peamisteks tööülesanneteks on:
• Suhete loomine ja arendamine koolide ja kohaliku kogukonnaga;
• Klubi positsiooni ja identiteedi tugevdamine kogukonnas;
• Pealtvaatajate arvu kasvatamine klubi kodumängudel läbi kogukonnatöö;
• Publikuarvude jälgimine, statistika loomine ja analüüsimine;
• Kvaliteetse kodumängu korraldamine ning positiivse kogemuse pakkumine pealtvaatajatele;

Kogukonnajuhil peab olema:
• Väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
• Oskused ja teadmised erinevatest sotsiaalmeedia platvormidest;
• Andmete töötlemise ja analüüsioskused;
• Väga hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word, Powerpoint jt);
• Valmidus meeskonnatööks ja hea ajaplaneerimise oskus;
• Eesti ja inglise keele väga hea oskus nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tuleb:
• juhiloa ja isikliku sõiduauto olemasolu;
• vene keele oskus.

Klubi pakub:
• huvitavat, mitmekülgset, paindlikku, eneseteostust ja väljakutseid pakkuvat tööd;
• ainulaadset võimalust enesearendamiseks Eesti tippklubis;
• võimalust oma tööaega planeerida;
• võimalust saada tööalast koolitust ja toetust valdkonna tippspetsialistidelt Euroopas.

Pilootprojekt kestab 6 kuud (01.07.18 – 31.12.18), millele järgneb kolmeaastane põhiprojekt.

Kõikidel soovijatel palume saata inglisekeelne CV ja lühike kaaskiri (mitte rohkem kui 200 sõna) hiljemalt 25.05.2018 e-postile: ege@jalgpall.ee märksõnaga: FC Flora

Noored

Võida oma treeninggrupiga esindusmeeskonna mängude külastamise võistlus ja treeneri ning perega staadionile UEFA Super CUP kohtumist vaatama!
 

Loe lisaks