Reeglid

(kehtivad nii NIKE CUP, kui RÕÕM JALGAPLLIST turniiridel)

 

I FIFA reeglid

Kõikidel turniiridel järgitakse rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

II Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Poiste vanuseklassides 2004-2006 võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt  kuni  3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Poiste vanuseklassides 2007-2010 ja tüdrukute turniiril võib osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Vanuseklassides 2011 ja 2012 vanemate mängijate kasutamine pole lubatud.

III Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Flora Nike Cup 2018 turniiridel on mängijatel lubatud mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Korraladaja soovitus on võistkondade komplekteerimisel lähtuda turniiri tugevusastmest. 

IV Staadionid

Flora Nike Cup 2018 turniiride mängud toimuvad Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis, aadressil Asula 4c, Tallinn. 

V Turniiri formaat

Flora Nike Cup 2018 turniirid on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 3- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 • 1) omavaheline mäng
 • 2) üldine väravatevahe
 • 3) löödud väravate arv
 • 4) tehnilised kaotused
 • 5) punased kaardid
 • 6) penaltid (esimese eksimuseni)

Play-off süsteemis mängitakse välja kõik kohad. Osalevatele võistkondadele on turniiril garanteeritud vähemalt 5 mängu.

Iga vanuseklassi turniiri formaat ja ajakava tehakse teatavaks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne turniiri algust.

Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Penaltid

Play-off’is (kohamängudes)  ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

 • Poisid 2004, 2005 ja 2006 –  esimese eksimuseni
 • Poisid 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 –  esimese eksimuseni
 • Tüdrukud ja lapsevanemad – esimese eksimuseni

VII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

VIII Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 2-liikmeline žürii, mis koosneb peakorraldajast või tema esindajast ning konkreetse mängu kohtunikust.

Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu.

IX Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt ja/või turniiri peakorraldaja poolt. 

X Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupid 2004, 2005, 2006), 5 mängijat (vanusegrupid 2007, 2008, 2009, tüdrukud ja  lapsevanemad) ja 4 mängijat (vanusegrupid 2010, 2011, 2012) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus.

XI Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega.

XII Meditsiin/arstiabi

Korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIII Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakorraldajale, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakorraldaja langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XIV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga. 

XV Mängupallid

Kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVI Kinnitus ja osalemise garantii

Registreerides võistkonna ühele või enamale turniirile kinnitab registreeruja, et ta on tutvunud ja aru saanud kõikidest turniiri korraldaja poolt kehtestatud reeglitest ning tagab kõikide tema poolt registreeritud võistkondade osalemise.

Kui registreerunud võistkond loobub turniiril osalemisest on korraldajal õigus nõuda leppetrahvi:

 • summas, mis on võrdene 50% -ga turniiri osalustasust, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 14 päeva enne turniiri algust
 • summas, mis on võrnde turniiri osalustasuga, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 7 päeva enne turniiri algust

XVII Mängijate registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud ja allkirjastatud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Registreerimislehte saab esitada ka e-posti teel aadressile toomas@fcflora.ee. Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud  turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Korraldajal on õigus nõuda registreeritud mängija isiksut tõendavat dokumenti ning mitte lubada osalema võiskonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi.

XVIII Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema mängu toimumise kohas (väljakul või selle kõrval) vähemalt 5 minutit enne mängu algust.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

XIX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

 

 

 

 

 

 

 

Noored

Võida oma treeninggrupiga esindusmeeskonna mängude külastamise võistlus ja treeneri ning perega staadionile UEFA Super CUP kohtumist vaatama!
 

Loe lisaks