Reeglid

I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Flora Easter Cup 2018 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

NB! Kui FIFA reeglid ja Flora Easter Cup 2018 turniiri reglemendis  leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

Vanuserühm Mängijate arv Mängu aeg Palli suurus suluseis vahetused Kuupäev
2003 11v11 2×20 5 + Edasi-tagasi 31.03-01.04
2004 11v11 2×20 5 + Edasi-tagasi 24.03-25.03
2005 11v11 2×20 4 + Edasi-tagasi 31.03-01.04
2006 9v9 2×20 4 + Edasi-tagasi 24.03-25.03
2007 9v9 2×20 4 + Edasi-tagasi 24.03-25.03
2008 7v7 2×20 3 Edasi-tagasi 31.03-01.04
2009 7v7 2×12 3 Edasi-tagasi 07.04-08.04
2010 5v5 2×12 3 Edasi-tagasi 07.04-08.04
2011 5v5 2×12 3 Edasi-tagasi 07.04-08.04

 

II Võistkonna suurus ja mänguajad

2003-2008 vanuseklassides on mänguaeg 2×20 minutit.

2009-2011 vanuseklassides on mänguaeg 2×12 minutit.

 

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Turniiril võib poiste vanuseklassides 2003-2005 osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt  kuni  3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks:  2004. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kolm

mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2006.

Turniiril võib poiste vanuseklassides 2006-2010 osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt  kuni  2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks:  2007. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kaks

mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2006.

2011. vanuseklassis vanemaid mängijaid kasutada pole lubatud.

 

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Flora Easter Cup 2018 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes vanuseklassis (ühe nädalavahetuse jooksul). Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

 

V Staadionid:

Flora Easter Cup 2018 mängud toimuvad Lilleküla jalgpallikompleksis ja Kotka staadionil/hallis. Turniiril peetavaid mänge mängitakse kunstmurul.

 • Nike Arena (kunstmuru)
 • Sportland Arena (kunstmuru)
 • EJL Hall (kunstmuru)
 • Kotka staadion (kunstmuru)

 

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

Flora Easter Cup 2018 on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavaheline mäng
 2. üldine väravatevahe
 3. löödud väravate arv
 4. distsiplinaarkaristused
  a) mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
  b) punased kaardid
 5. loos

Play-off süsteemis  mängitakse Flora Easter Cup 2018 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes)  ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

Poisid 2003, 2004, 2005 –  5 penalti.

Poisid 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ja 2011–  3 penalti.

 

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu.  Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel,  reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aksepteeritud.

Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.

Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.  Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

 

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.

NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on  tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupis 2003, 2004 ja 2005) ja 5 mängijat (vanusegrupid 2006-2011) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus

XII Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate, medalite ja diplomitega. Iga vanuseklassi parimat mängijat ja väravavahti autasustatakse eriauhindadega.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Flora Easter Cup 2018 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Flora Easter Cup 2018 peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse.  Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Flora Easter Cup 2018 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest  turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Flora Easter Cup 2018 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile taavi@fcflora.ee

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud  turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja, mis kinnitab turniriile saabumist, nõustuma Flora Easter Cup 2018 reeglitega ning kursis olema võimalike muudatusega.

NB! Võistkond, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniriile mängima!

 

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 10 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

Võistkonna suurus poiste vanuseklassides 2003-2007 on 18 mängijat.

Võistkonna suurus poiste vanuseklassides  2008-2011 on 15 mängijat.

XX Eriolukord, turniiri korraldus
Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB!  Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!

 

Noored

Võida oma treeninggrupiga esindusmeeskonna mängude külastamise võistlus ja treeneri ning perega staadionile UEFA Super CUP kohtumist vaatama!
 

Loe lisaks